Telefono: 044877617 dhe 045888842

Cikli i menaxhimit të projekteve - IMD

Projekti "Cikli i menaxhimit të projekteve"  është realizuar në bashkëpunim dhe financim të Kosovo Foundation Luxembourg. Gjatë këtij trajnimi janë trajnuar zyrtarët komunale të komunave pilote: Viti, Kaqanik dhe Hani i Elezit. Gjatë këtij trajnimi pjesëmarrësit janë aftesuar në fushën e menaxhimit të projekteve, respektivisht:

 

  • Planifikim dhe formulim
  • Zhvillim dhe menaxhim
  • Monitorim dhe vleresim