Telefono: 044877617 dhe 045888842

Shkolla Verore për Femijët nga Diaspora - IMD

IMD në bashkpunim me Minsitrinë e Diasporës dhe Shoqatën e Prindërve dhe Arsimtarëve në Zvicër, organizuan për herë të parë shkollën verore për femijë nga diaspora.