Telefono: 044877617 dhe 045888842

Oda Ekonomike e Kosovës dhe Asociacioni i Bizneseve Shqiptare në Zvicër - IMD

Oda Ekonomike e Kosovës dhe Asociacioni i Bizneseve Shqiptare në Zvicër nënshkruajnë Memorandum Mirëkuptimi për bashkëpunim në fushën e investimeve dhe zhvillimit ekonomik në Kosovë.