Telefono: 044877617 dhe 045888842

Projekti për fuqizimin e kapaciteteve të Qendrave Rinore - IMD

Në bashkëpunim me Departamentin e Rinisë në kuadër te Ministrisë se Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, IMD ka organizuar një seri trajnimesh për te rinjtë ne fushat: komunikim, qasje në fonde, marrëdhënie me publikun dhe menaxhimin e projekteve.