Telefono: 044877617 dhe 045888842

Regjistrimi i diasporës dhe mërgatës - IMD

Ministria e Diasporës e Republikës së Kosovës i njofton pjesëtarët e diasporës se prej sot është plasuar platforma elektronike (online) për regjistrimin e diasporës dhe mërgatës. Adresa e platformës elektronike për t’u regjistruar është www.rdks.info Ministria e Diasporës i lut bashkatdhetarët që të bëhen pjesë e këtij procesi. Qëllimi i regjistrimit është evidencimi i numrit.