Telefono: 044877617 dhe 045888842

Filantropia e Diasporës - IMD

Në bashkëpunim me Forumin për Iniciativë Qytetare (FIQ) u organizua eventi për njohjen e punës dhe kontributit të Diasporës në Kosovë. Në shenjë të mirënjohjes për kontributin e madh përgjatë viteve në Kosovë, personaliteve dhe filantropë të ndryshëm iu ndanë çmimet për kontributin e tyre.