Telefono: 044877617 dhe 045888842

Projekti "Zhvillimi i Shkathtesive Jetesore" - Komuna e Rahovecit - IMD

IMD në bashkëpunim SHL-Kosova dhe Shoqatën e gruas "HAREJA" kanë organizuar trajnime profesionale në fushën e ngritjes së shkathtësive jetësore për 30 të rinjë nga komuna e Rahovecit. Projekti për shkathtësi jetësore, është fokusuar në fushat: - Shkathtesi për kërkim pune - Zhvillim personal - Aftesi komunikuese - Aftesi negociuese - Menaxhimi i kohës - Mendimi kritik - Zgjidhje e problemit dhe - Intelegjence emocionale. Ky projekt është zbatuar me perkrahjen dhe financimin e Departamentit të Rinisë - MKRS.