Telefono: 044877617 dhe 045888842

Zhvillimi i Inkubatorit të Biznesit - Gjilan - IMD

Ky projekt realizohet në bashkpunim me Qendren Rinore në Gjilan, dhe ka për qëllim ngritjen e kapaciteteve të Inkubatorit të Biznesit në aspektin operative si dhe fuqizimin e kapaciteteve të perfituesve të rinjë që janë vendosur në këtë inkubator.

Të rinjët janë trajnuar në fushat:

  • Zhvillimi i ndërmarrjes
  • Planifikim strategjik
  • Marketing dhe shitje
  • Marëdhënie me klient.