Telefono: 044877617 dhe 045888842

Projekti - Fushata Vetëdijësuese për Mbrotjen e Pyjeve - IMD

IMD ka realizuar me sukses projektin / fushatën vetëdijesuse për mbrojtjen e pyjeve në Kosovë. 

Ky projekt është realizuar me përkrahjen e zyrës së FAO në Kosovë,